Privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemine

Käesolevas Privaatsustingimustes on välja toodud, milliseid isikuandmeid Hansaplant OÜ teie kohta kogub, milleks neid kasutab ning kuidas hoiab.
Mõistame, et isikuandmete privaatsus ning turvalisus on äärmiselt olulised ning me kohustume kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust.

Hansaplanti veebilehe vastutav töötleja on:
Hansaplant OÜ
Kangru tee 19
Vaela, Kiili vald
Harjumaa 75413
Reg nr 10328641
Telefon +372 673 5565
Email: info@hansaplant.ee

Milliseid isikuandmeid me kogume?
Me kogume teavet, mida te Hansaplanti teenuseid kasutades meile annate, näiteks kui registreerite end Hansaplanti veebipoe kliendiks või teete ostu hansaplant.ee e-poest.
Me võime koguda järgmist teavet:
•  Teie nimi, perekonnanimi, sünniaeg, sugu, isikukood;
•  Teie kontaktandmed, kaupade ja teenuste kohaletoimetamiseks: (telefoni number, e-posti aadress, postiaadress või kohaletoimetamise koha aadress);
•  Kaupade ja teenuste tellimustega seotud infot (teie ostuajalugu);
•  Kui te ostate või tellite e-poest, siis teie pangakonto numbrit või maksekaardi numbrit;
•  Teie kliendikonto sisselogimise andmeid;
•  Automaatselt teie seadmest kogutav teave: IP aadress, seadme tüüp, keel ja teie kasutatav veebibrauseri tüüp, külastatud lehed, veebilehe külstamise sessiooni pikkus ning demograafiline teave.

Ülalnimetatud infot võime saada teilt, näiteks kui loote veebilehel endale kasutajakonto või saadate e-kirja meie klienditoele. Teised isikuandmed kogutakse nii meie kui meie kolmandatest pooltest teenusepakkujate poolt automaatselt kui ostate meie veebipoest või külastate www.hansaplant.ee veebilehte. Me võime kombineerida teie käest saadud teavet teistest allikatest saadud teabega, näiteks avalikest andmebaasidest, demograafilise teabe pakkujatelt ja kolmadatelt osapooltelt saadud teabega.

Kuidas me isikuandmeid kasutame?
Me töötleme teie isikuandmeid ainult käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud viisil.
•  Me kasutame teie isikuandmeid teie poolt esitatud tellimuste täitmiseks ning kauba kohaletoimetamiseks.
•  Ostuajaloo andmeid võime kasutada ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
•  Finantsteavet kasutame maksete vastuvõtmiseks või tagasimaksete teostamiseks. E-poest ostetud kaupade ja teenuste eest tasumisel krediitkaardi või pangalingi teenuse kaudu omab ligipääsu pangakaartide infole ja panga rekvisiitidele üksnes Maksekeskus AS, kes väljastab Hansaplant Hulgi OÜ-le vaid info makse õnnestumise kohta ning kaardi neli viimast     numbrit.
•  Teenuskeskkondades (sh e-poes) võime koguda andmeid isikuid huvitavate teemade osas (sh ostukorvi sisu, eelistuste, hoiakute, käitumise jms kohta), et seeläbi parandada ootuspärase info edastamist ning kliendikogemust teenuste tarbimisel ja otseturunduse teostamisel.
•  Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrgu identifikaatoreid kasutame veebipoe teenuse osutamiseks ning veebistatistika tegemiseks, et seeläbi teenuskeskkonda paremaks ning külastajatele mugavamaks muuta.
•  Me soovime oma klientide ja teiste isikuteni, kes on huvitatud otseturunduslike teavituste saamisest, viia asjakohaseid nõuandeid, uudiseid, kutseid Hansaplanti poolt korraldatavatele üritustele ning muud Hansaplantiga seotud informatsiooni.

Me kasutame teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel üksnes teie nõusolekul. Me võime saata turunduslikku infot e-kirjaga, tekstisõnumiga, kirja teel või sostiaalmeedia vahendusel. Juhul kui te ei soovi enam turunduslikke teateid saada, on teil alati võimalik muuta oma turunduslikke eelistusi või eemaldada end e-kirja saajate listist kirja lõpus oleva lingi abil või võtta meiega ühendust aadressil: info@hansaplant.ee.
Me ei saada teile turunduslikke sõnumeid, kui te seda ei soovi, kuid me oleme kohustatud saatma teenuse täitmiseks vajalikku informatsiooni.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Me töötame koos partnerite, tarnijate, teenuste osutajatega, agentuuridega ning selleks, et tagada pakutavaid teenuseid peame me jagama vajalikku informatsiooni ka nendega. Siiski me jagame partneritele ainult seda informatsiooni, mis on hädavajalik nende teenuste osutamiseks. Me võime jagada andmeid järgmiste partneritega:
•  Logistika partnerid - me edastame teie nime, telefoninumbri ja e-posti aadressi transporditeenuse pakkujatele. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatame lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadressi.
•  Finantspartnerid – meie veebipoe maksete tegemine toimub läbi Maksekeskuse.
•  IT partnerid – me võime edastada teie isikuandmeid infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
•  Turunduspartnerid – ettevõtted, kes aitavad meil korraldada infoedastust elektrooniliselt või posti teel.

Me ei anna teie isikuandmeid edasi kolmandatele pooltele ühelgi teisel eesmärgil, välja arvatud, kui olete andnud meile selleks loa või see on seadusekohaselt vajalik.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse Vaimo serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Küpsiste kasutamine
Hansaplant kasutab oma veebilehel www.hansaplant.ee küpsiseid, mis annavad meile statistilist teavet. See aitab meil analüüsida www.hansaplant.ee veebikülastajate käitumismustreid ja parandada kasutajakogemust. 

Isikuandmetega tutvumine ja muutmine
Isikuandmetega saate tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui olete ostu sooritanud ilma kasutajakontota, siis saate tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel. Kui isikuandmete töötlemine toimub teie nõusoleku alusel, siis on teil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Isikuandmete säilitamine
Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Isikuandmete kustutamine
Teil on õigus oma isikuandmed kustutada, selleks tuleb teil võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine
E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@hansaplant.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Tingimused kehtivad alates 25.05.2018